CZY CIĄGNIK MOŻE JEŹDZIĆ NA OLEJU ROŚLINNYM?

Politechnika kończy projekt Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: Etap IV – “Optymalizacja właściwości oleju roślinnego, jako paliwa samoistnego” i “Wykorzystanie oleju roślinnego, jako paliwa w silnikach pojazdów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013. Łączna wartość zakupionego sprzętu to ponad 484 tys. , w tym prawie 16% to wkład własny Politechniki Białostockiej. Utworzono w ten sposób dwa nowe laboratoria Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej: tłoczenia i oczyszczania oleju. Dziś (15 października) laboratoria zostały uroczyście otwarte.

Celem podjętych badań jest też optymalizacja wykorzystania domieszek paliwa alternatywnego, jakim jest olej roślinny, pod kątem eksploatacyjno-trwałościowym silników wysokoprężnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na emisję szkodliwych składników spalin.

Tłocznia oleju roślinnego wraz z układem oczyszczania – urządzenia te będą wykorzystywane do produkcji biopaliw i do badań prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. „Tu będą rozwiązywane problemy związane z optymalizacją, by uzyskać  efektywne paliwo” – mówił Rektor Politechniki Białostockiej podczas otwarcia laboratoriów.  Profesor Lech Dzienis dziękował za współpracę Krzysztofowi Zembrowskiemu, z którym Politechnika ma podpisaną umowę o współpracy. Warto zaznaczyć, że projekt jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Tłocznia mieści się w ekologicznym gospodarstwie rolnym Pana Krzysztofa Zembrowskiego (w miejscowości Bodaki, gm. Boćki), z którym Politechnika ma podpisaną umowę o współpracy dotyczącej badań nad optymalizacją procesu produkcji biopaliw. „Współpraca z Politechniką Białostocką to dla mnie satysfakcja i szansa. Wspólnie robimy coś dla środowiska naturalnego i dla siebie” – mówił Krzysztof Zembrowski. W wyniku realizacji projektu właściciel ekologicznego gospodarstwa będzie nieodpłatnie użytkował sprzęt i aparaturę umożliwiającą wytwarzanie wysokiej jakości biopaliwa do zasilania ciągnika rolniczego. Dodatkowo w ramach projektu przystosowano ciągnik rolniczy, będący własnością Krzysztofa Zembrowskiego, do spalania czystego oleju roślinnego.

Marszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko otwierając tłocznię oleju przeznaczonego do celów paliwowych podkreślał, że podlascy rolnicy powinni być prekursorami w tej dziedzinie.

Końcowe efekty badań prowadzonych w ramach projektu powinny dać odpowiedź na następujące pytania:

  • W jaki sposób efektywnie produkować rośliny oleiste i olej do celów paliwowych?
  • Jaka jest dopuszczalna wielkość domieszki oleju roślinnego do oleju napędowego, bez znaczącego wpływu na charakter pracy silnika wysokoprężnego?
  • Czy silnik wysokoprężny może pracować na paliwie składającym się w 100% z oleju roślinnego?
  • Jak zminimalizować zakres niezbędnych adaptacji i przeróbek silnika do spalania oleju roślinnego?
  • Jakie korzyści ekonomiczne i środowiskowe niesie za sobą wykorzystanie biopaliwa w silnikach wysokoprężnych?