OZE 5.2.

Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Dnia 24 marca 2014 r. zawarto umowę nr UDA-RPPD.05.02.00-20-034/12-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2  Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

Tags: 
Subskrybuj RSS - OZE 5.2.